Labāk zīle rokā, nekā putns virs galvas!

« previous entry | next entry »
Sep. 29th, 2016 | 06:53 pm

Bird Lessons / Putnu Skola (skečs)

Par putniem, cilvēkiem un viedām dzīves gudrībām, kuras pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Bird Lessons / Putnu Skola
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}